Een van de roedes van de molen Langwert onder Winsum is nodig aan vervanging toe. De constatering dat het niet meer verantwoord was om met de molen te draaien, staat die stil en dat kan niet de bedoeling zijn.

Onder andere met een toekenning van financiële steun vanuit het Molenfonds van De Hollandse Molen kunnen we de roede vervangen. Inmiddels is een Douglas boomstam uitgezocht voor de roede. De dikke boomstam wordt zogenaamd kwartier gezaagd zodat er een natuurlijke porring ontstaat die gunstig kan zijn voor een binnenroede.