Als er iemand is overleden, zet de molenaar de wieken in de rouwstand. Iedereen weet dan dat er een dierbare van de molenaar is overleden. De spinnekop molen Fatum bij Tzum stond 12 april jl. in de rouwstand omdat de molenaar, de heer Anne Bajema, zelf was overleden. Een collega molenaar heeft daarom ‘zijn’ molen in de rouwstand gezet zoals dat in de molenaarswereld traditie is.

Ook de molenaars van de andere molens die in het bezit zijn van de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke, stonden die dag in rouwstand. In de rouwstand staan de wieken niet helemaal in het midden, maar iets naar rechts. Het is daarnaast gebruikelijk de molen in de rouw naar het huis van de overledene te richten. De molens stonden dan ook gericht naar het huis van de heer Anne Bajema.

Als bestuur van de stichting zijn we de heer Anne Bajema zeer erkentelijk dat hij jarenlang de wieken van ‘zijn’ molen Fatum draaiende heeft gehouden.