NOORDERPOORT

FRANEKER

Bouwwerk

Twee hardstenen hekpijlers bekroond door siervazen en met smeedijzeren hekken als overblijfselen van de “Dongjummerpoort, alles in Lod. XVI-trant”.

Deze zin staat in het monumentenregister maar de beschrijving is niet geheel correct. Kort na de aanwijzing als rijksmonument is de gemetselde boogbrug en de gebeeldhouwde pijlers aangereden door een vrachtwagen. Daardoor is een van de pijlers in de gracht beland. In de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn de harstenen pijlers met de gesmeden hekwerken verplaatst op het Westerbolwerk aan de zijde van Hocquart.

Restauratie Noorderpoort op Westerbolwerk, auteur Gerard van Dijk (uit Franicker, jaargang 2017).

MONUMENT GEGEVENS

Monumentnummer: 15818
Status: rijksmonument
Inschrijving: 21 februari 1967

LOCATIE

Westerbolwerk nabij Hocquart 23
8801 KV FRANEKER

X-Y coördinaat: 165175 – 577963

De Dongjumer- of Noorderpoort op de vroegere locatie.

De Dongjumer- of Noorderpoort op de vroegere locatie (Historisch Centrum Franeker).

De Dongjumer- of Noorderpoort op de vroegere locatie.

Bouwwerk