TOREN SINT REMIGIUSKERK

SPANNUM

Bouwwerk

De toren en kerk staan op het kerkhof. In aanleg is het een laatgotisch gebouw dat dateert uit de 15de eeuw. De zware toren heeft een nissengeleding in de tweede en derde geleding is is gedekt door een zadeldak. Aan de zuidelijke cartouche is een wapen van de familie Sminia dat herinnerd aan het herstel van de kerk in 1743.

In ’t jaar 1742 is deze Toren
vernieuwd en verbetert onder
de Ed: Heer EDZARD van SMINIA,
Grietman over Hennaarderadeel
en Gentuis Hesselius Predikant te
Edens en Spannum de Kerkv[oogden] Jan
Leenerds & Frans Baukes

De kap is reeds in 1726 vernieuwd. Het kerkgebouw was oorspronkelijk gewijd aan Sint Remigius.

MONUMENT GEGEVENS

Monumentnummer: 21559
Status: rijksmonument
Inschrijving: 17 december 1971

LOCATIE

Tsjerkebuorren 8
8843 KE  SPANNUM

X-Y coördinaat: 169724 – 572993

Afb.: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / OF-03967. Foto gemaakt in 1932.

Afb.: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / 024594. Foto gemaakt in juni 1947.

Afb.: Collectie Tresoar, ID-nummer 38928. Datering 1900 – 1950.

Uurwerk en klokken

In de toren hangen twee klokken: een klok uit 1590 van Thomas Both en een klok uit 1620 van Hans Falck. De klokken zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog gevorderd door de bezetter en zijn toen verwijderd. De klokken zijn ondanks het oorlogsgeweld behouden en na de oorlog weer teruggeplaatst.

Gebouw