SPINNEKOPMOLEN ARKENS

FRANEKER

Bouwwerk

De spinnekopmolen genaamd Arkens werd op deze plaats gebouwd in 1973 en kreeg toen de functie van ververser voor enige plantsoenvijvers. Vroeger stond deze poldermolen elders in de vroegere gemeente Franekeradeel.

De molen was vanouds met de merkwaardige zogenaamde vlinderwieken uitgerust. Voorheen was dit zowel op de voor- als achterzoom voorzien van zelfzwichting. Dit systeem is indertijd bedacht door molenmaker Westra uit Franeker. Het bemalingsgebied Arkens was vanouds voor Friese begrippen tamelijk diep. Naar verluidt was het systeem niet bijzonder succesvol. Na de herplaatsing in 1973 is afgezien van de zelfzwichtende systeem, maar in 2020 is de zelfzwichting op beide roeden hersteld, de binnenroede bovendien als vlinderwiek.

De molen bemaalde voor zijn overplaatsing in 1973 het bemalingsgebied, genaamd Arkens. Deze molen is een van de vijf spinnekoppen met een achtkante ondertoren in Fryslân en de enige met vlinderwieken uitgeruste molen van Nederland. De molen wordt op zijn plaats gehouden door de oorspronkelijke bevestiging aan zware bolstenen.

Een uitvoerig verhaal over de geschiedenis van de molen is hier te lezen: De bijzondere spinnekop van Franeker (Jan Hofstra)

Voor meer technische achtergrond informatie en foto’s zie De Nederlandse Molendatabase.

MONUMENT GEGEVENS

Monumentnummer: 15710
Status: rijksmonument
Inschrijving: 21 februari 1967

LOCATIE

Van Andel-Ripkestraat 31
8802 XA FRANEKER

X-Y coördinaat: 166380 – 577930

De nieuwe betonnen fundering wordt gelegd in maart 1972.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, documentnummer146199

Restant van de spinnenkop molen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, documentnummer146211, situatie maart 1972

Restant van de spinnenkop molen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, documentnummer146211a

De pas herplaatste spinnenkop molen vlakbij de watertoren.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, documentnummer167737, situatie februari 1972