TOEGANGSPOORT  LIAUCKEMASTATE

SEISBIERRUM

Bouwwerk

Poortgebouw van de voormalige Liauckemastate. Het 17e eeuws poortgebouw – datering 1604 in sluitsteen aan ingangszijde – dat oorspronkelijk de toegang vormde tot het omgrachte en deels nog met een windsingel beplante terrein van de voormalige Liauckemastate (in 1420 reeds vermeld, doch in 1824 gesloopt).

Het gebouw is opgetrokken uit baksteen van verschillende afmeting en wordt gedekt door een met pannen belegd zadeldak tussen twee door waterlijsten doorsneden puntgevels met toppilaster. In de gevels duivengaten met ruststenen. Staafankers; wapensteen. Op het omgrachte en deels nog met een windsingel beplante terrein bevinden zich eveneens nog een 19e eeuwse kop-hals-rompboerderij met stookhok en een 19e eeuwse daglonershuisje.

MONUMENT GEGEVENS

Monumentnummer: 8651
Status: rijksmonument
Inschrijving: 17 november 1971

LOCATIE

Liauckamaleane 2
8855 XJ Sexbierum

X-Y coördinaat: 53.220591 – 5.476341

Gebouw