DOELSTELLING

De stichting heeft den doel het bevorderen van het in stand houden van de in eigendom zijnde monumenten (artikel 2 van de statuten).
In het algemeen is onze visie als monumentenstichting “behoud gaat voor vernieuwing”, m.a.w. geen wijzigingen in de huidige vorm en materialen. Onderhoud wordt terughoudend uitgevoerd met maximaal behoud van bestaande materialen en monumentale waarden.

VISIE

De Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke verschillende monumenten in eigendom. Het soort monument (kerk, molen, woning e.d) of huidig gebruik kan per object om een andere benadering vragen. Voor een monumentenstichting is het belangrijk om een visie te hebben over de omgang met de monumenten, de monumentenstatus en om de aanwezige monumentale waarden te waarborgen. Een functie voor een monument is soms noodzakelijk om het monument in stand te houden.

In het algemeen is onze visie als monumentenstichting “behoud gaat voor vernieuwing”, met andere woorden, geen wijzigingen in de huidige vorm en materialen. Onderhoud wordt terughoudend uitgevoerd met maximaal behoud van bestaande materialen. Hierna is kort weergegeven hoe de stichting omgaat met de verschillende monumenten.

Torens

  • Voor de torens is het eerste uitgangspunt behoud van de aanwezige monumentale waarden. Verbeteren van de technische toestand op langere termijn wordt nagestreefd. Derden hebben vooral belang bij het vlaggen vanuit de toren, het luiden van de luidklokken en het laten functioneren van het uurwerk.

Molens

  • Voor de molens is de bouwkundige technisch toestand erg belangrijk aangezien het een werkinstrument betreft. De werkelijke monumentale waarden zijn minder dan bij de torens maar de beeldwaarde en cultuurhistorische waarde is hoog. De stichting is dan ook van mening dat de molens met enige regelmaat moeten malen.

Overige monumenten

  • Voor de overige monumenten geldt dat zij in de huidige vorm en gebruik wordt gehandhaafd.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een zevental bestuurders.

  • Thaidrik Twerda, voorzitter
  • Jan Tromp, secretaris
  • Dick Bijlsma, penningmeester
  • Joop Bekkema, algemeen lid
  • Jelle Jukema, algemeen lid
  • Anna Nippel, algemeen lid
  • Gerryt Bouma, algemeen lid

Het bestuur wordt ambtelijk ondersteund door coördinator Gerard van Dijk. Hij is werkzaam bij de Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân.