Toren Meinardskerk

MINNERTSGEA

Bouwwerk

De toren van de Meinardskerk (voorheen Hervormde kerk) staat met het kerkgebouw op een verhoogd kerkhof. Aan de voorzijde van de toren is een ingemetselde steen waarop staat dat in 1505 is begonnen met de bouw van de toren.

MONUMENT GEGEVENS

Monumentnummer: 8634
Status: rijksmonument
Inschrijving: 17 november 1971

LOCATIE

Meinardswei 3
9047 KD Minnertsga

X-Y coördinaat: 168844-584980

Uurwerk en klokken

Klokkenstoel met klok van J. van Bergen (J. Noteman), 1951 (1648), diam. 147 cm. Hergoten klok met behoud van oude opschrift en versieringen. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, 1698, later voorzien van electrische opwinding.

Gebouw